Nei til endring ut mot havet

Dei tolv arkitektteikna eine— bustadane ligg med utsyn over Jærhavet, med nøye tilmålt plassering. No kjem ønska om å få byggja garasje og påbygg.