• Jan Tore Glenjen

Tillitsvalgte blir ikke hørt

Vedtaket om å flytte Forsvarets fellesoperative hovedkvarter fra Stavanger til Bodø er sannsynligvis gjort på forhånd.