Aksjonistar melder Vegvesenet?

Bomaksjonistar på Rennesøy vurderer å melda Statens vegvesen til politiet for ulovleg sperring av omkjøringsvegen mot Sokn bomstasjon.