• FOTO: Signe Christine Urdal

Bedt om å betale med kos