Sau bitt av gaupe

En sau fra Ryfylke måtte avlives av veterinær etter stygge skader. Deer trolig påført av ei gaupe mens sauen gikk på sommerbeite.