• Arnt Olav Klippenberg

Dalane har fått sin turbibel

Egil Mong feiret 50-årsdagen på toppen av Hådyr. Et passende sted for en som elsker å gå fotturer i Dalane.