Oppvekstteamet i Sola kommune tar saken

Hvor utbredt er rus og kriminalitet blant ungdommen i Tananger? Hva kan vi gjøre for å forebygge? Dette er spørsmål som blir reist når Oppvekstteamet møtes tirsdag.