• Erik Holsvik

Undergangen er nær

Både Jernbaneverket og kommunen er nå enige om å bygge jernbaneundergang i Luravika. Dermed får lurabuen endelig tilgang til sjø og gang— og sykkelsti.