• Jon Ingemundsen

Fylket kan overta toget og bybanen

Bybaneutredningen er klar. Den anbefaler at staten gir fra seg ansvar til fylket og berørte kommuner. Målet er et bedre samordnet billett— og rutesystem.