• Reidar Johan Sandal, Statens Naturoppsyn

Skjøt gaupe fra låven