Uglenes konge er truet av kraftlinjer og hytter

I gamle dager ville overtroen ha det til at hubro var selve fanden i fugleskikkelse. I dag vil nok de fleste prise seg lykkelig over å treffe på den karismatiske uglen. Men sjansen minker.