• Jan Tore Glenjen

Maksgrense gir dårligere studentboliger

Dagens kostnadsgrense for nye studentboliger går ut over kvaliteten og fører til mer vedlikehold. Det mener Husbanken.