Vertskap utan sjølvrespekt

Vil ein ha folk på besøk, må ein visa dei interesse og respekt