Lager plan for singel og sand

Framtidens uttak av sand-, grus— og pukkressurser i jærregionen blir avklart gjennom en ny fylkesdelplan.