- Få ulemper med havn på Lura

Ei havn på Somaneset har ingen store negative konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Dermed er det ingen grunn til ikke å flytte virksomheten fra sentrum til Lura. Det hevder en fersk konsekvensutredning.