• Hjørdis Halleland Mikalsen

Død sønn lå fire timer i veikanten

Per Vestbø Reilstad (17) ble liggende død fire timer i veikanten før han ble fraktet bort etter en trafikkulykke. – Vi ble påført en stor ekstrabelastning, mener foreldrene.