Hotell-regning kan havne i retten

Striden fortsetter om hva som gikk galt da P-hus og hotell på Løkkeveien viste seg å passe dårlig sammen.