• Freddie Helgesens tapte søksmålet mot Landbruks- og matdepartementet, Pål Christensen

Helgesen tapte rettssak mot staten

Jæren tingrett mener vedtaket om å frata Freddie Helgensen (59) veterinærlisensen på grunn av ulovlig medisinbruk og andre forhold – i all hovedsak har vært korrekt.