Fylkesutvalget vil fjerne bussene fra Domkirkeplassen