• Arnt Olav Klippenberg.

Terrorgjerdene irriterer

De første gjerdene holdt terrorister unna større fartøyer. Nå rammes fiskere og folk med fiskestang av terrorfrykten.