• Stadionanlegget i idrettsparken tilfredsstiller ikke kravene til Norges Fotballforbund. Tor Gunnar Tollaksen

Spleiselag for stadion