Taxitoppene slipper unna

Flere drosjeeiere mister løyvet fordi de har hatt andre jobber på si. Samtidig lar fylket ledere i Rogaland Taxi beholde drosjen — og full lønn i selskapet.