• Lars Idar Waage

Handlefolket kjørte som vanlig på «bilfri dag»

Bilfri dag i Stavanger. Men parkeringsplassene var som vanlig fulle, på Forus som i by'n.