Hvor blir det av hotellet?

Er det greit at en utbygger får sitte på byens nest beste tomt uten at det skjer noe?