• Gunnar Bøe

28.000 færre biler gjennom Hillevåg

Odd Arild Kvaløy (Sp) mener at hyppige bussavganger og at bussene er i rute er viktige virkemidler for å få færre biler på veien.