• Erik Holsvik

Nye irakere på Jåttå

En ny gruppe irakere blir for tiden trenet og øvet i demokratibygging ved Nato-kommandoen Joint Warfare Centre på Jåttå i Stavanger.