Måtte reddes av Sea King-helikopter

Den 37 år gamle mannen måtte hoppe ut i de ti meter høye bølgene for at redningsmannskapet skulle klare å plukke ham opp.