• Tor Gunnar Tollaksen

Krever fengsel i 90 dager for dødsulykkessjåfør

Traktorer kan gjøre større skader enn andre kjøretøy i trafikken. Dette skjerper kravet om aktsomhet, mener påtalemyndigheten.