• Nina Bøhnsdalen i Kommunalt Foreldreutvalg (til høyre) og Katrine Stenhaug Iversen i Stavangerbarnehagenes Foreldreforening (til venstre) vil ha klare regler for hva matpakken bør inneholde. Rune Vandvik

Foreldre forlanger bedre mat i SFO

Kommunalt Foreldreutvalg vil matpakken til livs i SFO. Matpakken i skolen vil de beholde, men de ønsker klare regler for hva den bør inneholde.