• Gunnar Lehmann og Tore Wiers fra Uni Miljø tømmer storsekkene med gytegrus i Bjørg ved utløpet av Øvre Tysdalsvatn. Tor Inge Jøssang

Slik skal Årdal få mer storlaks

94 storsekker med gytegrus flys med helikopter ut i Årdalselva. Lyse Energi håper dette skal gi vassdraget enda mer storlaks.