Anmeldt for kjøring med uregistrert bil

En person ble mandag kveld fratatt sitt førerkort etter å ha kjørt med en uregistrert bil.