• Mulige innstramminger i antall parkeringsplasser på Forus skaper usikkerhet rundt Statoil sine planer om nytt hovedkontor på Forus. Pål Christensen

Fredsavtale i parkeringskrigen

Tre ordførere er blitt enige om Forus-parkering.