• Brannen som oppsto etter at bensin ble brukt som antenningskilde, beskrives som eksplosjonsartet i tiltalen. Den tiltalte 33-åringen erkjenner uaktsomhet. Jarle Aasland

Fyrte med bensin – må i fengsel

Retten konkluderer med at 33-åringen opptrådte grovt uaktsomt da han fredag 22. februar i 2013 brukte høyoktan motorsagbensin for å få fyr i peisen.