• Styreleder Kjell Ursin-Smith, t.v., i Hinna Park Utvikling står ved modellen som de vil realisere i nye Jåttåvågen. Tore André Eide i Hinna Park har visjoner om et høyhus på 40 etasjer. Lars Idar Waage

Innrømmer Hinna Park-fordel

Kommunen vedgår forhandlingsfordel for Hinna Park om Jåttåvågen.