• Her er det åpnet for boliger og hotell. Høyre har nå tonet ned sin rivevilje for Hermetikkfagskolen til høyre. Jon Ingemundsen

Vil verne interiør i Hermetikken

Det er ikke nok å verne utsiden av den gamle Hermetikkfagskolen og Hermetikklaboratoriet, mener Fylkesrådmannen. Det kan gjøre det vanskelig å bygge boliger.