• Her vil fjellsidene bli sikret snarest. Senere kan det bli tunnel fra Ragsvatnet til Dirdal. Bildet er fra opprydningsarbeidet etter raset 24. januar. Pål Christensen

Hunnedalsveien: Sikrer mot ras, aktuelt med tunnel

Fylkespolitikerne tar ansvar for strakssikring av den rasutsatte veien fra Ragsvatnet til Dirdal. På sikt er det aktuelt med tunnel, men regjeringen gjør det vanskelig med halvert tilskudd.