• Kommer: Nasjonale turistveier har godkjent dette arkitektforslaget, der rullesteinene utenfor Jærens mest kjente rasteplass, den på Hårr, kommer opp på veien. Manthey Kula as/illustrasjon

Vil sette bein på store rullesteiner på Jæren

Tirsdag åpnes over 200 nye p-plasser og en bunkers av et toalett mot vær og vind på Borestranda. Men dette er bare litt av det som nå skal bygges langs Nasjonal turistveg Jæren.