• Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes har vært på frierferd i hele 4-årsperioden. Hun har ikke fått napp hos Hjelmeland og ordfører Bjørn Laugaland (Sp). Tor Inge Jøssang

Nei til nye nabosam­taler i Ryfylke

Flertallet i Hjelmeland kommunestyre sa onsdag nei til nabosamtaler om kommunesammenslåing, men temaet kan bli sentralt i valgkampen.