IVAR vil fortsette med restavfall på Hogstad

Komposteringsanlegget på Hogstad ble avviklet i 2018. Nå vil IVAR bruke anlegget til å håndterer restavfall. Naboene reagerer.

Komposteringsanlegget på Hogstad ble nedlagt i 2018.
Publisert: Publisert:

IVAR har søkt Fylkesmannen om ny tillatelse til å sende søppel fra Forus til anlegget på Hogstad, som ligger langs rv. 13 i nærheten av Lutsivannet.

– Vi vil verken ha plast eller glass. Jeg blir jo litt overrasket over at de skal kjøre halve Rogaland rundt med dette. De burde heller forsøkt å selge anlegget på Hogstad. Det kunne vært en fin videregående skole, sier Mangor Malmin, Frp-politiker og en av de nærmeste naboene til anlegget.

Han er en av 13 grunneiere og naboer som har sendt et felles uttalebrev til Fylkesmannen.

«Vi stiller oss i utgangspunktet negative til at IVAR skal fortsette med virksomhet på Hogstad», skriver naboene og ramser opp en rekke krav.

– Vi ønsker blant annet kortere åpningstid, slik at vi slipper mindre støy, sier Malmin.

I vår februar ble IVAR frifunnet for ulovlig lagring av kompost og slipper både bot og saksomkostninger etter at selskapet var tiltalt for miljøkriminalitet.

Malmin mener avfallet fra IVAR har ført til stor forurensning i blant annet Kvednhusbekken.

Les også

Forurensning ødela mye av fiskelivet i bekken - nå er IVAR tiltalt for miljøkriminalitet

Denne uken møter IVAR i Jæren tingrett, tiltalt for miljøkriminalitet etter et ukontrollert utslipp til Kvednhusbekken…

IVAR har søkt Fylkesmannen om å håndtere følgende avfall:

  • Glass- og metallemballasje
  • Plastemballasje
  • Landbruksplast
  • Papir/papp
  • Restavfall
  • Matavfall

Avfallet det søkes om å motta, vil hovedsakelig komme fra sorteringsanlegget til IVAR på Forus. Anlegget skal også ta imot plast fra landbruket.

IVAR søker om å ta imot 36.000 tonn avfall årlig.

Saken har vært til behandling i utvalg for miljø og tekniske saker. I sakspapirene fra Sandnes kommune heter det at IVAR ønsker at anlegget på Hogstad skal fungere som en avlastning for ettersorteringsanlegget på Forus, dersom det blir slikt behov på grunn av kapasitetsproblemer der (ved f.eks. driftsstans, opphopning av avfall der).

– Det stemmer ikke. Vi skal kun oppbevare avfall, vi skal ikke behandle avfall. Vi har lenge sett på etterbruk, og dette er planen per nå, sier Audun Roalkvam, avdelingsleder for gjenvinning i IVAR.

Ber om strenge vilkår

I dag brukes anlegget på Hogstad til midlertidig mottak av glass og metall, som før ble sendt til Fretex.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt da saken var til behandling i utvalg for miljø og tekniske saker.

  • Sandnes kommune ber Fylkesmannen i Rogaland stille strenge vilkår for en ny tillatelse etter forurensningsloven for IVAR sin søknad om ny avfallsvirksomhet på Hogstad.
  • Vi forutsetter at all ny avfallsvirksomhet skal skje innomhus/under tak og at det sikres at virksomheten ikke skal medføre utslipp til vassdrag, utslipp av støv eller støy, og at det ikke skal medføre luktproblemer for omgivelsene.
  • Søknaden oppfattes som «varig endret bruk», og vi forutsetter derfor at IVAR søker om oppdatering av reguleringsplanen til å gjenspeile ny permanent arealbruk.
  • Bedriften skal påse at håndtering av flygeavfall utenfor eget område i nærområdet og spesielt Kvernhusbekken skal plukkes opp minst 1 gang per uke. Avblåste treflis etc. på hovedvei skal og ryddes opp ukentlig.

Publisert: