• Hvis takstforslaget blir vedtatt, skal elbiler med bombrikke betale 87 kroner for å kjøre gjennom hele Ryfast. Vanlige personbiler med bombrikke 174 kroner, og tunge kjøretøy 633 kroner. Tor Inge Jøssang

Legger slagplan for nye Ryfast-takster mandag

Mandag skal kommunene Stavanger og Strand treffe Rogaland fylkeskommune for å diskutere hvordan de kan samkjøre et krav om lavere Ryfast-takster.