Slik så det ut på motorveien før og etter rushtidsavgiften

Er det færre biler på motorveien etter at rushtidsavgiften ble gjeninnført? Vi sjekket.

Publisert: Publisert:

Slik så trafikkbildet ut i september 2018, før bompengeringen ble iverksatt. Bildet er tatt klokka 16.30. Foto: Fredrik Refvem

  1. Leserne mener

Dra i bildet over og sjekk forskjellen.

Bildet til venstre er tatt onsdag 6. mars klokken 16.30, altså da det ikke var rushtidsavgift. Det andre er tatt nøyaktig samme sted, fra kollektivbrua på Forus, mandag 25. mars, etter at rushtidsavgiften var gjeninnført.

Som du ser, er forskjellen i antall biler svært liten.

Ferske tall fra Ferde viser at det daglig kjørte nær 5300 flere biler gjennom bommen i rushtiden etter at avgiften ble fjernet. Økningen er 9 prosent når vi sammenligner oktober og november i 2018, måneder med rushtidsavgift, med januar og februar i 2019, som ikke hadde høy avgift. På E39 på Forus passerte i fjor gjennomsnittlig 54.585 biler hvert døgn. Det er 2803 færre biler enn i 2017, en nedgang på 4,8 prosent.

Tall fra andre aktører forteller at flere har valgt sykkel og buss til jobb. Sykkeltall for årets ti første uker viser 100.000 flere passeringer forbi kommunes sykkeltellere målt mot i fjor. Og februar-tallene fra Kolumbus sier sier at de hadde 215.546 flere reiser med bussen i februar sammenlignet med samme måned i fjor.

Publisert: