– Forferdelig skuffende at regjeringen lurer dette inn bakveien

Ledelsen av Hovedredningssentralen ble tildelt Bodø uten at aktører som kjempet for Sola, fikk komme på banen. Greater Stavanger kritiserer prosessen. Regjeringen må svare i Stortinget.

Mulighetsutvikler Birger Haraldseid i Greater Stavanger avbildet i 2011 i forbindelse med satsing på helikoptersimulatorer. Han har vært involvert i prosesser om Hovedredningssentralen i flere år. T.h.: Ole Petter Bakken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Regjeringen besluttet i desember å slå sammen hovedredningssentralene på Sola og i Bodø til én organisatorisk enhet fra 1. januar 2020 og å plassere en administrativ direktør i Bodø.

Ansatte, tillitsvalgte, ledelsen, Sola kommune, Rogaland fylkeskommune og rogalandsbenken på Stortinget var alle ukjent med dette.

Les også

Slo sammen hovedredningssentralen på Sola med Bodø og plasserte sjefen i Bodø – uten å involvere ansatte eller ledelse

Viste til Jens Stoltenberg

I 2013 vurderte den rød-grønne regjeringen å slå sammen nettopp Sola og Bodø og ansette en direktør.

Dette mobiliserte krefter i Rogaland.

Daværende fylkesordfører Janne Johnsen (H) listet i mai 2013 opp argumenter overfor justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) og slo fast at lokalisering på Sola vil gi «den beste koordineringen av ressursene i en krise og/eller ulykkessituasjon».

Hun viste også til at Jens Stoltenberg (Ap) i 2012 betegnet Stavanger og Sola som et knutepunkt innen redning og beredskap.

En mann ble lettere skadet da han falt ned i en silo ved et fiskeoppdrettsanlegg i februar. Han måtte reddes opp av siloen med en kran, og ble siden hentet av Sea King redningshelikopter. Anlegget ligger i sjøen mellom Vikevåg og Dale på Rennesøy.
Les også

Frp-profiler visste ikke at Frp-statsråd skulle slå sammen hovedredningssentralene og vrake Sola

I januar 2014 minnet Johnsen daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) på at saken var viktig for Rogaland.

Anundsen svarte at det i 2013 ble bestemt at Hovedredningssentralen (HRS) skulle ledes av én redningsdirektør, men at dette ikke ble iverksatt etter uenighet blant høringsinstansene. Han ville avvente en grundigere vurdering.

I 2015 sendte regjeringen forslag om ny organisasjonsplan ut på høring. I forkant ble Politidirektoratet, HRS og personalforeningen involvert. I forslaget beholdt politimestrene ansvaret både for dialogen med JD og myndighet over administrative og operative forhold. Sammenslåing av Bodø og Sola ble ikke foreslått.

Greater Stavanger fant ingen store stridsspørsmål, men Sola kommune, Rogaland brann og redning, Helse Vest og Fylkesmannen i Rogaland uttalte seg. Så, 6. desember 2019, bestemte regjeringen seg.

– Forferdelig skuffende

Mulighetsutvikler Birger Haraldseid i Greater Stavanger har vært involvert i HRS-prosesser i flere år.

– Det er utrolig lite respektfullt overfor andre regioner å skjære gjennom på denne måten. Dette burde vært på høring, men her tydeligvis verken kommunen eller fylkeskommunen blitt konsultert. Her har noen snakket sammen. Det virker som de bevisst har latt dette gå under radaren, sier han.

– Det er forferdelig skuffende at regjeringen lurer dette inn bakveien. Det kan virke som at her ble det forutsett at Rogaland ville yte motstand og igjen samle laget rundt Sola, sier Haraldseid.

Les også

HRS: Sola ble tilsidesatt

– Fordi man har prøvd seg på nøyaktig det samme tidligere?

– Ja, og vår oppfatning er at det fra Bodø er jobbet systematisk over år for å få til dette, sier han.

– I Rogaland er samarbeidet og samvirket mellom blålysetatene og HRS unikt. Det er også grunnleggende forskjeller mellom nord og sør. I sør er det stort befolkningsgrunnlag og stor trafikktetthet. I nord er det enorme områder, men relativt lite folk og mindre maritim aktivitet. Både hovedbasen og treningssenteret til 330-skvadronen ligger på Sola.

– Kan denne beslutningen få betydning på sikt for 330-hovedbasen?

– Det vet vi jo ikke. Det er en del av Forsvarets langtidsplan som ventes rundt påske, og det fagmilitære rådet er at hovedbasen skal være på Sola. Langtidsplanen kan ha andre føringer enn rådet til forsvarssjefen. Disse løpene går over lang tid, sier han.

Les også

Justisministeren må svare Stortinget etter avsløringer om Hovedredningssentralen

Hovedregelen er at berørte kommuner og fylkeskommuner skal informeres om omorganiseringer i statlig sektor.

Her ble retningslinjene fulgt så langt det var hensiktsmessig, ifølge JD. Både Sola og Bodø ble vurdert som godt egnet, men valget falt på Bodø etter en helhetsvurdering, blant annet for å understøtte regjeringens satsing på beredskapen i nord.

Statssekretær i JD, Lars Jacob Hiim (H) har pekt på at mye av dette handler om beslutninger og prosesser styrt av tidligere politisk ledelse.

JD har fått oversendt Haraldseids kommentarer.

Ap har varslet skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i Stortinget.

Publisert: