• Hvis politikerne åpner pengesekken, blir det en rekke arrangementer for å markere rikssamlingsjubileet i 2022. Her fra Hafrsfjordkaupangen i 2017 som skal gi besøkende innblikk i kultur og levesett i vikingtiden. Pål Christensen

Vil bruke 20 millioner på å feire rikssamlingen

I 2022 kan det bli jubileumsfeiring hele året for å markere at det er 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike.