Rådmannen vil dempe pratesjuke politikere

Politikere som elsker å høre sin egen stemme, går verre tider i møte. For nå ønsker råd— mannen å begrense taletiden når økonomiplanen behandles.