- Vi kommer i arbeidsantrekk

I Rogaland er det bare Stavanger politikammer som nesten konsekvent sender uniformert politi når de henter psykiatriske pasienter.