Gårdsdriften slutter på Dale

Knut Aarsland driver fylkets gårdsdrift påDale fram til jul. Da må også han legge inn årene fordifylkespolitikerne valgte å selge melkekvoten. I motsetning til påSoma, har fylket spyttet inn 1,5 millioner i gården de siste årenefor å oppgradere den.