• Dersom utenlandske medier harselerer med Norges tiggeforbud, vil dette helt klart tale negativt med hensyn til Norges omdømme. Tommy Ellingsen

BI-professor: - Negativt for Norges omdømme

Et godt omdømme i utlandet er viktig for Norges utenrikspolitikk. Hvis vi er likt og blir forstått, er det lettere å samle støtte for politiske interesser.