• Dette er det nye fasadebygget til M44. Det er 500 kvadratmeter og har kostet 15,5 millioner kroner. Geir Sveen

M44 får bot av kommunen

Først ble M44 truet med dagbøter fordi kjøpesenteret ikke raskt nok bygget ny fasade mot Bryne. Nå får senteret bot av kommunen fordi det tok det nye fasadebygget for tidlig i bruk.