• Flaggruten går fra Strandkaien i Bergen klokken 08.00. Vegar Valde

Nå fires flagget langs «leio»

«We are now calling at Rubbestadneset. Short stop only».