• Ryfast-naboer har fått nok av støy, rystelser og støv. (F.v.) Rolf Helgevold, Anne Tove Jensen, Craig Blackley, Morten Jensen, Bjarne Lunde, Johan Lunde, Bente Bergene og Terje Mikael Pettersen. Foran. Barbara Willoughby. Jon Ingemundsen

Rømmer fra Ryfast-støy

Hundvåg-naboer protesterer på anleggsstøy de mener går på helse, nattesøvn og livskvalitet løs. Hytter og hotell er tatt i bruk etter at Ryfast ble en del av nabolaget.